อ.ส.ค. ประกาศผลรายชื่อทีมนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค จำนวน 18 ทีม โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด “Milketing From Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 3 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค จากจำนวน 18 ทีม เหลือ 6 ทีม ในวันที่11-13 มกราคม 2562 ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

http://www.thai-denmarkworkshop.com/content.aspx?id=19