Download (PDF, 191KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำนมดิบ ขนาด 800 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 053/2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงานแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ประกาศเลขที่ 123/25...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ