Download (PDF, 174KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 150000 กก. ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
สอบราคาจ้างจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติ ณ แผน...