ประมูลราคาขายครุภัณฑ์เสื่อมราคา จำนวน 269 รายการ

ประมูลราคาขายครุภัณฑ์เสื่อมราคา จำนวน 269 รายการ

Download (PDF, 4.26MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 059/2560
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบSingle Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 058/2560
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120ซีซี เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 4 คัน