Download (PDF, 3.35MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ซื้อน้ำเชื้อโคนมแยกเพศแช่แข็ง ต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดน้ำพุโชว์ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง