Download (PDF, 463KB)

เนื้อหาอื่น

ประกาศขายรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน สบ.85-2609 ที่ไม่ได้ใช้งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ประกาศเลขที่ 054/2560
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...