Download (PDF, 962KB)

เนื้อหาอื่น

ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบปร...
เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครพนักงาน อ.ส.ค.ในระดับ 3 เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งในระดับ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานสัญญาจ้าง พนักงาน Out Source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.และบุคลา...