Download (PDF, 258KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...
จ้างแรงงานปฏิบัติงานแม่บ้านจำนวน 5 อัตรา
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโกดังจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ขนาด 1,500 ตารางเมตร สำนักงาน ...