Download (PDF, 194KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนมUHTขนาด 36x200cc.(นมโรงเรียน)Slim จำนวน 340,000 ใบ
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Web Portal (dPortal)
ราคากลางซื้อลังพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
จ้างเหมาแรงงาน วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกการประชุม กองเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 คน โด...