ราคากลางจัดซื้อวนิลา DIO4844 จำนวน 200 กก.

ราคากลางจัดซื้อวนิลา DIO4844 จำนวน 200 กก.

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 221,000,000 หลอด ด...
จ้างจ้างเหมาแรงงานเลี้ยงโคทั่วไป จำนวน 7 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจั...
จ้างจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบร...
ราคากลาง ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560