Download (PDF, 155KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านพักผู้อำนวยการ ไปยังหมู่บ้าน ง. ประกาศเลขที่ 016/2560
ราคากลางกระดาษบรรจุนม-125-ซีซี-8500000-แพค-เดือน-ม.ค.-มี.ค.60.
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด12หลอด/ชุด จำนวน 3,600,000 ชุด ประกาศเลขที่ 114/2560