Download (PDF, 2.24MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบSingle Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 058/2560
สอบราคาจ้าเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ 94 ตารางเมตร ประกาศเลขที่ 082/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...