Download (PDF, 477KB)

เนื้อหาอื่น

จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม ขนาด 36x๒0๐ cc. (นมไทย- เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนว...
ประมูลราคาขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 57,500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 096/2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 19,200 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 100/2560