เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเก็บหญ้าแห้ง พร้อมห้องเก็บอาหารข้นและห้องเก็บอุปกรณ์
ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต 14% จำนวน 250,000 กก. โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางโครงการเปลี่ยนแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลุ่มนมยู.เอช.ที. (แบบโลโก้ริบบิ้น)
ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)สำหรับบรรจุอัตโนมัติ ประกาศเลขที่ 111/2...