Download (PDF, 2.68MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อวิตามิน E50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
ราคากลางโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด...
ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดฯ วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตข่าวประช...