Download (PDF, 104KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบแผนกน้ำเชื้อฯ ประกาศเลขที่ 026/2560
ซื้ออุปกรณ์การจัดทำดอกไม้จันทน์ และอุปกรอื่นๆ ดอกไม้เพื่อพ่อ โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โ...