Download (PDF, 183KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถถึงบริเวณเครื่องชั่ง โดยเทพื้นคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีพิเ...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน24,000 ม้วน ประกาศเลขที่ 147/2559
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120ซีซี เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 4 คัน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...