Download (PDF, 2.24MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด250 มิลลิเมตร ประกาศเลขที่ 099/2560
ราคากลางจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และวุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการ...
ต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่งหน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ