Download (PDF, 201KB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2
รับสมัครพนักงานเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการตลาด 3