Download (PDF, 642KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอย่างครบวงจรในประเทศกัมพูชา
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 059/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิ...
ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กอ...