Download (PDF, 137KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมUHTชนิด 12 หลอด/ชุด จำนวน 3,900,000 ชุด เลขที่ 148/2559
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) (185/185/185) สำหรับเค...
รายชื่อผู้ชนะซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางการจัดทำกล่องอาหารเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการขายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับห้...