Download (PDF, 83KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
ราคากลางค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่งประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแมกนีเซียมซัลเฟต จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 090/2560