Download (PDF, 69KB)

Download (PDF, 81KB)

Download (PDF, 53KB)

Download (DOCX, 32KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125 cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)จำนวน 280,000 ใบ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ประกาศเลขที่ 020/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบร...
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑