Download (PDF, 72KB)

Download (PDF, 68KB)

Download (PDF, 20KB)

Download (DOCX, 32KB)

เนื้อหาอื่น

จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น68% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 049/2560
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (อาคาร ๒) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประ...