สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งนมโรงเรียนในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

Download (PDF, 4.05MB)

 

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยว...
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่อง Stork จำนวน 1 หน่วย