สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Download (PDF, 3.18MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมรำหว่างภาค ประจำปี 2560 (เดือนธันวาคม)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำห...
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะรับจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวีดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยว ประกาศเลขที่ 121/2560