Download (PDF, 2.32MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกำมะถัน จำนวน 14,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 065/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 4,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 072/2560
จ้างเหมาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่าย...
สอบราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 16,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 020/2561