Download (PDF, 496KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมางานถนนลาดยางบริเวณทางเข้าคอกโคนมอินทรีย์ ประกาศเลขที่ 023/2560
จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถถึงบริเวณเครื่องชั่ง โดยเทพื้นคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีพิเ...
สอบราคาจัดซื้อตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลาง กาวติดหลอด L1-L5 จำนวน 120 ถุง เดือน ก.ค.-ก.ย.