สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้(ปราณบุรี)ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.โรงเรียน ตรากลางกับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

Download (PDF, 516KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒฺ ปวส. จำนวน 1 คน ตั้งแต่ ต.ค.59-ก.ย.60
ราคากลางขนส่งนมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯต.ค.59-กงย.60.
สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 022/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิ...