11พ.ย.2559
การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1

การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม Related posts:ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์…

11พ.ย.2559
ประกาศเลื่อนวันฝึกอบรม
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81

แจ้งข่าวฝึกอบรม ทางแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ประกาศเลื่อนวันฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงโคนมรุ่นที่ 272 จากเดิม วันที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 17-26 ม…

14ก.ค.2559
นมไทย-เดนมาร์ค มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า

นมโคแท้ 100% ไทย-เดนมาร์ค สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้ง 7-11, Tops, แม็คโคร, Home Fresh Mart, บิ๊กซี, บิ๊กซี มินิ, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Foodlan…

2ธ.ค.2559
อ.ส.ค.จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
img_2951

วันที่ 2 ธันวาคม 2559  นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรร…

2ธ.ค.2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินสมรรถนะ Competency Assessment”
img_2600

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินสมรรถนะ Competency Assessment” ประจำป…

1ธ.ค.2559
อ.ส.ค.ต้อนรับคณะเกษตรกรชาวเมียนมาร์
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1_2787

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางภรภัทร จินายน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับทีมงานจ…

30พ.ย.2559
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมทำกิจกรรม “ขยับกาย บ่ายวันพุธ”
img_2375

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกันทำกิจกรรม “ขยับกาย บ่ายวันพุธ” ณ บริเวณสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน Related…

30พ.ย.2559
สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมชาว อ.ส.ค.ขยับกายบ่ายวันพุธ
img_7960

วันที่ 30 พ.ย.2559 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก นำโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าสำงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมพนักงาน-เจ้าหน้าที่อ.ส.ค. ร่วมทำกิจกรรมชาว อ.ส.ค.ขยับกายบ่ายว…

30พ.ย.2559
สำนักงานอ.ส.ค.กรุงเทพฯ ร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ
184308

วันที่ 30 พ.ย.2559 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำทีมผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับ อ.ต.ก. ขยับกายบ่ายวันพุธ ณ ลานไก่แจ้ ตลาด อ.ต.ก…

26พ.ย.2559
เยี่ยมชมโรงงานนมผง และโรงงานผลิตนม UHT ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
img_7923

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์) ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เยี่ยมชมโรงงานน…

22พ.ย.2559
อ.ส.ค. ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเเสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
170876

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อ.ส.ค. โดย นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และพนักงานร่วมเข้าพิธีรวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อเเสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระ…

1ธ.ค.2559
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
No Image

Related posts:ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 146/2559สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็…

1ธ.ค.2559
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
No Image

Related posts:ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒิ ฒ3+ทักษะ จำนวน 4 ค…

1ธ.ค.2559
ราคากลางค่าเช่าไม้พาเลทLoscomส.ค.-ก.ย.59.
No Image

Related posts:ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36×200 cc. Sli…

30พ.ย.2559
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมให้ModernTradeประจำเดือนกันยายน2559
No Image

Related posts:ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒฺ ปวส. จำนวน 1 คน ตั้งแต่ ต.ค.59-ก.ย.60ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒฺ ปวส. จำนวน 2 คน ตั้งแต่ ต.ค.59-ก.ย.60…

30พ.ย.2559
ราคากลางค่าอะไหล่เครื่องบรรจุนมL1-L6UHT.Pastติดหอลดและshrinkต.ค.-ธ.ค.59.
No Image

Related posts:สอบราคาจัดซื้อไม้พาเลท จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเก็บหญ้าแห้ง พร้อมห้องเก็บอาหารข้นและห้องเก็บอุปกรณ์ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม …

30พ.ย.2559
ราคากลางจ้างเหมาขนส่งนมให้ModernTradeประจำเดือนกันยายน2559
No Image

Related posts:สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒฺ ปวส. จำนวน 2 คน ตั้งแต่ ต.ค.59-ก…

30พ.ย.2559
ราคาากลางกาวติดหลอดL1-L5จำนวน80ถุงตั้งแต่พ.ย.-ธ.ค.59.
No Image

Related posts:สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออก…

30พ.ย.2559
ราคากลางขนส่งนมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯต.ค.59-กงย.60.
No Image

Related posts:สอบราคาจัดซื้อไม้พาเลท จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวสอบราคาซื้อสปริงเกอร์ แบบม้วนสายกลับอัติโนมัติ จำนวน 1 ชุด เลขที่ประกาศ 010/2560สอบราคาจ้างเหมางานถนนลาดยางบริเวณทางเข…

2ธ.ค.2559
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลายตำแหน่ง New 02/12/59
No Image

Related posts:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลายตำแหน่ง **New** 11/11/59

30พ.ย.2559
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
No Image

Related posts:รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘…

15พ.ย.2559
รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘)
No Image

ประกาศ อ.ส.ค.   ใบสมัคร  >> ดาวน์โหลดไฟล์ Word ด้านล่าง <<   Related posts:รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิ…

11พ.ย.2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลายตำแหน่ง **New** 11/11/59
No Image

Related posts:รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลายตำแหน่ง New 02/12/59

26ต.ค.2559
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 18 อัตรา
No Image

สมัครออนไลน์ คลิก  Related posts:รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘…รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร…

17ต.ค.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลายตำแหน่ง New 17/10/2559
No Image

Related posts:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลายตำแหน่ง **New 17/11/59**

สื่อวีดีทัศน์