คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค

เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 084-3358000, 089-9018156,02-2798622
e-mail callcenter.dpo@dpo.go.th

เกี่ยวกับข้อมูล อบรมการเลี้ยงโคนม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

เกี่ยวกับข้อมูล ปัจจัยการเลี้ยงโคนม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกปัจจัยการเลี้ยงโคนม
โทร. 036-342058

เกี่ยวกับข้อมูล น้ำเชื้อพ่อพันธุ์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม
โทร. 036-341643

เกี่ยวกับข้อมูล บริการสัตวแพทย์ ผสมเทียม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

เกี่ยวกับข้อมูล ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โทร. 089-9018035

เกี่ยวกับข้อมูล บ้านพักรับรอง

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกควบคุมพัสดุ
โทร. 089-9018053

เกี่ยวกับข้อมูล ร้องเรียนการทุจริต

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.036-909685

เกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไป

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

รายละเอียด

แผนกประชาสัมพันธ์
โทร.036-909697,02-2798608