ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่บ้าน ข. และหมู่บ้าน ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,085,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,451,500รายละเอียดวิธี e-bidding
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ 320 ตร.ม. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,570,000รายละเอียดวิธี e-bidding
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำนมดิบ แบบ 12 ล้อ พร้อมแทงค์ ขนาดความจุ 20 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5เช่าพื้นที่ อ.ต.ก.เพื่อใช้เป็นสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จำนวน 1,664 ตารางเมตร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,791,998รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ.)2560-2564)สำหรับปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก2,997,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังเก็บวัสดุ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,060,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๒๐ ตารางเมตร ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,570,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกพัก สำหรับโครีดนม (คอก ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,200,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,600,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้