ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาซื้อ Fire alarm system จำนวน 1 ชุด (e-bidding)4,280,000รายละเอียดวิธี e-bidding
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2ประกวดราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ทีนั่ง จำนวน 2 คัน (e-bidding)1,050,740รายละเอียดวิธี e-bidding
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3เช่าใช้ระบบเครือข่ายและพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อ.ส.ค.ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,749,908รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจง-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ซื้อชุดตรวจโควิด-19 SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal จำนวน ๑๐๐ กล่อง ( ๑ กล่องมี ๕ ชุด ) รวมทั้งหมดจำนวน ๕๐๐ ชุด สำหรับพนักงานส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง120,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านศรียา อตก.
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5เช่าระบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ในอนาคต สำหรับ อ.ส.ค. โดยวิธีคัดเลือก120,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จ้างทำของที่ระลึก (ทองคำ) ตามโครงการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุพนักงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,099,200รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโต๊ะกัง
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง237,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านสหภัณฑ์พาณิชย์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาเพื่อสำรองใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง188,855รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เพื่อนเกษตร ปากช่อง จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 12,000 ลิตร พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง386,484รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบงานภายใน โดยวิธีคัดเลือก900,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท บีลิฟ ฟิน จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้