ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาซื้อรถขนส่งน้ำนมดิบ ขนาดความจุ ๑๕ ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,900,000รายละเอียดวิธี e-biddingอยู่ระหว่างดำเนินการ
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมปูทางเท้าและซ่อมแซมถนนลาดยางหน้าอาคารรับเสด็จ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิธีคัดเลือก1,420,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถ (1993)
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
3จ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนเชิงเขาตาแป้นถึงแยกหน้าสวนสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก1,360,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท คชวงษ์ คอนสตรัคชั่้น (1558) จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
4จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณทางเข้าฝ่ายพัสดุและบริการ และถนนภายในหมู่บ้าน ก.โดยวิธีคัดเลือก1,429,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกหจก.วิภูชัย
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
5จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตด้านหลังป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนัักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก1,430,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกหจก.สามารถ (1993)
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายละเอียด
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,000,000รายละเอียดวิธี e-biddingอยู่ระหว่างดำเนินการ
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7การจัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 25621,290,420รายละเอียดวิธีพิเศษ
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างร้วทึบพร้อมลวดหนาม5 แถว ยาว 320 เมตรแปลงหญ้าที่ 6คอกโคอินทรีย์ วิธี (e-bidding)1,188,000รายละเอียดวิธี e-biddingห้างหุ้นส่วนจำกัด อิฐ แดง พัฒนา
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาต่ำกว่า 3 รายรายละเอียด
9ประกวดราคาจ้างรถหัวลากเครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ (๑ โบกี้ต่อ ๓๕ ที่นั่ง) จำนวน ๑ โบกี้ และ รถหัวลากพร้อมพ่วง เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ (๒ โบกี้ต่อ ๕๐ ที่นั่ง) จำนวน ๒ โบกี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,620,000รายละเอียดวิธี e-biddingอยู่ระหว่างดำเนินการ
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์การเกษตรติดพ่วงรถ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)680,000รายละเอียดวิธี e-bidding
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้