ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคาวบอย ๓ ชั้น บริเวณแปลง ๘ ความยาวรวม ๘๕๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,860,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2ประกวดราคาจ้างบ่อน้ำเย็น ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,205,098รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3ประกวดราคาซื้อหม้อต้มไอน้ำ ขนาด 5 ตัน/ชั่วโมง ที่แรงดัน 10 Bar จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,734,130รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างการดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องจำหน่ายน้ำเชื้อ ฝ่ายส่งเสริมกิจการโคนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,055,835รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5จ้างติดตั้งระบบรีดนมและระบบการจัดการฟาร์มโคนม ภายใต้โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง โดยวิธีคัดเลือก11,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จัดซื้อโคสาวท้อง ภายใต้โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง โดยวิธีคัดเลือก5,500,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7ประกาศจัดจ้างแรงงานผลิตแร่ธาตุและพรีมิกซ์ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก940,020รายละเอียดวิธีคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอซีเค สระบุรี
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดรายละเอียด
8ประกาศจัดจ้างเหมาแรงงาน (วุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา,วุฒิ ปวส. 13 อัตรา,วุฒิ ปวช. 16 อัตรา,วุฒิ ม.3 2 อัตรา,แม่บ้าน/คนสวน/แรงงานทั่วไป 66 อัตรา) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก16,048,800รายละเอียดวิธีคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาไฮเทคกรุ๊ป (2003)
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดรายละเอียด
9จ้างก่อสร้างงานระบบท่อเมนประปา ณ บริเวณหน้าฟาร์มประสิทธิภาพสูง โดยวิธีคัดเลือก1,510,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ๊ฟแอนด์เจลยิ่งยิ่งเจริญก่อสร้าง
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 28 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก5,040,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกบริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้