ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง487,920รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
2จ้างปรับปรุงบ้านพักเดี่ยวหลังใหญ่ 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง295,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางวันนา สุภานิช
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
3จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อ.ส.ค.หมู่บ้าน ค. โดยวิธีคัดเลือก725,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกนายธีระกิจ มณีอินทร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วนรายละเอียด
4ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 12,000 ลิตร พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง437,844รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
5จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียง งานเทศกาลโคนมประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง340,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายศิริเดช รุมรณกาจ
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
6จ้างปรับปรุงทาสีและทำความสะอาดกระจกอาคารรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง160,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางวันนา โควานนท์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
7จ้างซ่อมแซมบ้านพักรับรองผู้ช่วยผู้อำนวยการเลขที่ 465/15 ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง120,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางวันนา โควานนท์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
8จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยฯ (1 ธ.ค.61-30 ก.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง141,240รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นเอสการ์ด จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
9จ้างทำอาหารเช้าบ้านพักรับรอง อ.ส.ค.ตั้งแต่ ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง150,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางทองดี นิลตา
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
10ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง113,700รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้