ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างปรับปรุงระบบ Executive Information System (EIS) โดยวิธีคัดเลือก2,000,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน เพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ อ.ส.ค. โดยวิธีคัดเลือก8,278,200รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(big data)99,498รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดราคาต่ำสุดรายละเอียด
4โคงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายและระบบตรวจนับจำนวนผู้เข้าชมงานด้วยกล้องวงจรปิด215,070รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อิ้นท์ ไอทีจำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดราคาต่ำสุดรายละเอียด
5โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำหรับการเขียนกระบวนการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ประจำปี 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 256163,130รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดราคาต่ำสุดรายละเอียด
6โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำหรับการเขียนกระบวนการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ประจำปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 256163,130รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดราคาต่ำสุดรายละเอียด
7จ้างปรับปรุงถนนบริเวณอาคารคอกพักโค เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์370,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถ (1993
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเป็นผู้สนอราคาเพียงรายเดียวรายละเอียด
8ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๔๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถพ่วงและรถบัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,519,000รายละเอียดวิธี e-bidding-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10จ้างก่อสร้างรางระบายร่องน้ำ บริเวณสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง350,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงหจก.สามารถ (1993)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้