ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างซ่อมแซมหลังคาคอกพักโครีดนม (คอก 2) ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม550,000รายละเอียดวิธีคัดเลือก-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
2ประกาศสอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 356,500 กิโลกรัม ประจำไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 25651,087,147รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
3จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับพื้นที่บริเวณแนวปรับขึ้นรูปถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง140,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนาย ภูริทัต คชวงค์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4ประกาศสอบราคาซิงค์อ๊อกไซค์ จำนวน 8,000 กิโลกรัม932,800รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
5ประกาศสอบราคาไดแคลเซียมฟอตเฟส 14% จำนวน 208,000 กิโลกรัม1,944,800รายละเอียดวิธี สอบราคา-อยู่ระหว่างดำเนินการ-
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
6จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง250,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
7จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 228 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง148,200รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงมวกเหล็กแอร์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
8จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๖๘ และบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๘๗-๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง149,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนาย ภูริทัต คชวงค์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
9จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายดิน จำนวน 600 เที่ยว พร้อมพนักงานและเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง160,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายมงคล เสมียนรัมย์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
10จ้างขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์และพัสดุสำนักงาน จากสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (อ.ต.ก) เพื่อนำไปจัดวางและติดตั้ง ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ แห่งใหม่500,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอ็น.พี.มูฟเวอร์ส แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้