ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Reset

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคา ร่างประกาศTOR ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญาซื้อขาย/จ้าง
1จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน หมู่บ้าน ข. และ ค.ห้องแถว 9 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง450,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายธีระกิจ มณีอินทร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
2ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพรอมติดตั้งห้องแม่ข่าย สำนักงานกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15,943รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท บาลานซ์ ไอทีเซอร์วิส จำกัด
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
3จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 187 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง243,100รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงร้านมวกเหล็กแอร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียด
4จ้างย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 ตัว ของฝ่ายวิจัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง193,150รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายสมนึก เกิดสูงเนิน
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
5จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง487,920รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
6จ้างปรับปรุงบ้านพักเดี่ยวหลังใหญ่ 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง295,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางวันนา สุภานิช
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
7จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อ.ส.ค.หมู่บ้าน ค. โดยวิธีคัดเลือก725,000รายละเอียดวิธีคัดเลือกนายธีระกิจ มณีอินทร์
(สรุปผล)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วนรายละเอียด
8ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 12,000 ลิตร พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง437,844รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
9จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียง งานเทศกาลโคนมประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง340,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนายศิริเดช รุมรณกาจ
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด
10จ้างปรับปรุงทาสีและทำความสะอาดกระจกอาคารรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง160,000รายละเอียดวิธีเฉพาะเจาะจงนางวันนา โควานนท์
รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2),(ข)รายละเอียด

หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้