ค้นหาโครงการ

Reset

สถานะโครงการ สีส้ม คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ สีเขียว คือ เสร็จภายในไตรมาส สีแดง คือ เสร็จช้ากว่ากำหนด

ลำดับ รายการ ประเภทงบ งบประมาณ
(ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในไตรมาส สถานะโครงการ
Q1 Q2 Q3 Q4
1อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางงบลงทุน8/
2เครื่องโฮโมจีไนซ์ 10 ตันสำหรับใช้ในโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางงบลงทุน6.5/
3ถังเก็บน้ำนมขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางงบลงทุน4/
4รถขนส่งน้ำนมดิบ ขนาดความจุ 15 ตัน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน3.9/
5ระบบผลิตน้ำ RO ขนาดไม่น้อยกว่า 15m3/hr สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน3.7/
6ลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางงบลงทุน3.66/
7ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางงบลงทุน3.5/
8หลังคาอาคารโปร่งพร้มเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ (ข้างอาคาร KK1) พื้นที่ 960 ตรม. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน2.999/
9งานก่อสร้างอาคารหลังคาเทพื้นคอนกรีต 850 ตรม. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน2.802/
10คันปูนคอนกรีตขอบบ่อน้ำดิบ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้งบลงทุน2.7/