ค้นหาโครงการ

Reset

สถานะโครงการ สีส้ม คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ สีเขียว คือ เสร็จภายในไตรมาส สีแดง คือ เสร็จช้ากว่ากำหนด

ลำดับ รายการ ประเภทงบ งบประมาณ
(ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในไตรมาส สถานะโครงการ
Q1 Q2 Q3 Q4
1โกดังเก็บผลิตภัณฑ์นมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางงบลงทุน25/
2ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ขนาด 1,500 ตรม. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างงบลงทุน12.5/
3สร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้งบลงทุน8.53/
4ถังเก็บน้ำนมขนาดความจุ 20,000 ลิตร สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางงบลงทุน5.1/
5ถังบำบัดน้ำเสียทรง Capsule ขนาดบำบัด 100 ลบ.ม./วัน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบนงบลงทุน4/
6โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายงบลงทุน4/
7งานก่อสร้างหลังคาคลุมขนาด 1,130 ตารางเมตร สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างงบลงทุน3.9/
8รถขนส่งน้ำนมดิบ ขนาดความจุ 15 ตัน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน3.8/
9หลังคาอาคารโกดังพร้อมเทพื้นค่าปรับระดับ เตรียมสถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน2.853/
10ถังเก็บน้ำนมดิบขนาด 1,500 ลิตรพร้อมสแตนเลสสำหรับส่งท่อนมอุปกรณ์ท่อ fitting สเตนเลส พร้อมตู้ควบคุมและมอเตอร์ใบพัด สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองบลงทุน2.7/