คำถามโคนมหมวดหมู่: เกี่ยวกับโคนมต้องการเทคนิควิธีการ ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการฟาร์ม จะค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างครับ
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

ผมสนใจเรื่องการเลี้ยงโคนม แต่ไม่รู้จะหาข้อมูล และศึกษาข้อมูล วิธีการเทคนิคการเลี้ยงโคนมได้จากที่ไหน เนื่องจากค้นหาตามเว็บทั่วไปแล้วได้ข้อมูลไม่เชิงลึก จึงอยากจะสอบถามท่านว่าจะสืบค้นข้อมูลได้จากช่องทางไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

DPO Webmaster ทีมงาน replied 7 ชั่วโมง ago

ท่านสามารถสืบค้น บทความ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dpogenetics.com โดยเลือกที่เมนูคลังบทความ หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานภายในได้ตามช่องทางดังนี้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โทรศัพท์ 036-341069 E-mail : farmproduction@dpo.go.th
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โทรศัพท์ / Fax 036-341685 E-mail : extent@dpo.go.th