คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการนมพาสเจอไรส์ไทย-เดนมาร์ค มีการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหรือไม่
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

นมพาสเจอไรส์ไทย-เดนมาร์ค มีการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิในทุกขั้นตอนการขนส่ง

1.ขนส่งจากโรงงานมาถึงศูนย์นมแต่ละจังหวัด บรรทุกสินค้าในรถห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส มีจีพีเอสระบบติดตามรถยนต์ ที่แสดงยานพาหนะแบบ Real Time และแสดงอุณหภูมิตลอดเส้นทางขนส่ง
2.ทุกศูนย์จำหน่ายมีห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา
3.ขนส่งสินค้าโดยพนักงานไปยังผู้บริโภค โดยบรรจุลงถังพลาสติก มีมาตรฐานในการบรรจุสินค้า โดยควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนนี้ไม่ให้เกิน 8 อาศาเซลเซียส