คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการนมไทย-มาร์คได้มีการส่งออกไปยังใต้หวันนานหรือยังครับ
นิรนาม asked 3 ปี ago
DPO Webmaster ทีมงาน replied 3 ปี ago

ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คปัจจุบัน ยังไม่ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศไต้หวัน แต่ปัจจุบันเราได้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คไปยังประเทศในกลุ่มประเทศ AEC แล้วบางประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น