คำถามโคนมหมวดหมู่: ทั่วไปนมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมประเภทไหน?
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

เป็นนมโคสดแท้ 100% ที่ผลิตจากกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในประเทศ ไม่ผสมนมผง