คำถามโคนมหมวดหมู่: ทั่วไปหากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จะติดต่อหน่วยงานใด
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago
  1. สามารถติดต่อได้ที่ โรงงานในเขตพื้นที่นั้นๆ ได้แก่

จังหวัดสระบุรี          โทรศัพท์ 036-345-311 , 036-341-425

จังหวัดขอนแก่น      โทรศัพท์ 043-346-784-8

จังหวัดปราณบุรี       โทรศัพท์ 032-621-628-9

จังหวัดสุโขทัย         โทรศัพท์ 055-660-274-5

จังหวัดเชียงใหม่      โทรศัพท์ 053-223-200

  1. ฝ่ายการตลาดสำนักงานกลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-279-8623