คำถามโคนมหมวดหมู่: สินค้าและบริการหากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จะติดต่อหน่วยงานใด
DPO Webmaster ทีมงาน asked 3 ปี ago

ติดต่อฝ่ายการตลาดของโรงงานในพื้นที่ หรือ ฝ่ายการตลาดสำนักงานกลางกรุงเทพฯ ดูเบอร์ติดต่อได้ที่ เมนูติดต่อ อ.ส.ค.

เพิ่มเติม อ.ส.ค. จัดจำหน่ายผ่านระบบ ตัวแทนจำหน่าย โดยจะแยกตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศ ผู้ค้าส่งหรือค้าปลีกไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากทาง อ.ส.ค. ได้