คำถามโคนมหมวดหมู่: ทั่วไปอ.ส.ค ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. และตรงกับ พ.ศ ใด
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

ค.ศ. 1962  ตรงกับปี พ.ศ. 2505