คำถามโคนมหมวดหมู่: ทั่วไปอ.ส.ค. มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไปยังต่างประเทศหรือไม่
DPO Webmaster ทีมงาน asked 2 ปี ago

มีการจำหน่ายในต่างประเทศ คือ กัมพูชา และ ลาว