กองวัคซีน

27ม.ค.2017
อ.ส.ค. แชมป์ฟุตบอล สี่เส้า กองวัคซีน

สิ้นสุดกันไปแล้วสำหรับฟุตบอล สี่เส้า ที่กองวัคซีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีการเชิญทีมฟุตบอล อ.ส.ค. เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผลการ…