คุณจิรชยา

2ก.พ.2016
เส้นทางแชมป์พระราชทานปี 2558 ของ คุณจิรชยา ทองสนิท

คุณจิรชยามีความสนใจอาชีพการเลี้ยงดคนมมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักและความชอบส่วนตัว ทุกปีคุณจินชยาจะต้องมาดูการประกวดโคนมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ และเข้าไปสอบถามเกษตรกรถึงสูตร…