ตลาดเกษตรกร

4ม.ค.2017
อ.ส.ค. ส่งความสุขปีใหม่ 2560 แจกนม ชมฟาร์ม ณ ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

12พ.ย.2014
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสระบุรี ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.

  ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้รับเกียรติจากจังหวัดสระบุรี ให้เป็นสถานที่จัดงาน “ตลาดนัดเกษตรกร” ของจังหวัดสระบุรี    จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว อ.ส.ค. …