ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.

4ม.ค.2017
อ.ส.ค. ส่งความสุขปีใหม่ 2560 แจกนม ชมฟาร์ม ณ ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

23ธ.ค.2016
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.30 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและผู้ที่เกี่ยว…

23ธ.ค.2016
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เป็นตัวแทน อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ขบวนผู้เดินเท้าถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบผ…

10ต.ค.2016
โรงเรียนสอนศิลปะ Play paint learning center เข้าทำกิจกรรม “ค่ายดื่มนม ชมดาว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” อำเภอมวกเหล็ก จังสระบุรี

เมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้มีโอกาสต้อนรับและจัดทำค่าย “ดื่มนม ชมดาว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 2 วัน 1 คืน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด…

5ส.ค.2016
กองถ่ายรายการ “Follow me” ถ่ายทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559  รายการ “FOLLOW ME” เข้ามาถ่ายทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีพิธีกรดาราวัยรุ่นสุดหล่อ “น๊อต อัครณัฐ อร…

20ก.ค.2016
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่ม จ.นครปฐม เข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 จำนวน 306 คน จากโรงเรียนกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมาเยี่ยมชมฟา…

12ก.ค.2016
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมคณะดำเนินงานโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในที่ประชุมหารือโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยมีผู้แ…