อ.ส.ค.

4ม.ค.2017
อ.ส.ค. ส่งความสุขปีใหม่ 2560 แจกนม ชมฟาร์ม ณ ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

23ธ.ค.2016
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.30 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและผู้ที่เกี่ยว…

26ส.ค.2016
สมาคมท่องเที่ยวสระบุรีจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. สมาคมท่องเที่ยวสระบุรีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก …

14ส.ค.2016
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ  เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบา…

14ก.ค.2016
อ.ส.ค. จัดจุดบริการพักรถแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 “ดื่มน้ำ ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ฟรี ” ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ในนามของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในการตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ…

12ก.ค.2016
การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. จัดประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรก…

22มิ.ย.2016
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ร่วมทำกิจกรรมที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2559

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.–15.00 น. น้อง ๆ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และผู้ปกครองจาก “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” จำนวน 890 ท่าน ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์ม…

7มิ.ย.2016
คณะอนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิฑัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์คณะอนุกรรมการ CG/CSR เดินทางไปตรวจติดตามโครงการ CSR การเเก้ไขปัญหาความเดื่อดร้อนของพนักงาน และ stakchoder รวมทั้ง…

3มิ.ย.2016
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 07.49 น. เป็นฤกษ์งามยามดีที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ฝ่ายท่องเที่ยวเ…

17พ.ค.2016
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก ปี 2559  (World Milk Day 2016)

โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organ…