ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2565 เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) คำสั่ง อ.ส.ค.เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่