วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 6/2566 (กรณีพิเศษ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค. , นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 3) อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวภายในอาคารและป้ายชี้บ่ง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
บทความถัดไปการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 6/2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่