ช่วงบ่าย วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2566-2570 (สำหรับปี 2567) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ปี 2566-2570 (สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 2) , ทบทวนกระบวนการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP) ประจำปี 2566 และการจัดทำแผนวิสาหกิจฯ (สำหรับปี 2567) โดยมี ผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุม VDO Conference และระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่