ช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่อง Enablers หัวข้อ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบสอบถาม SE-AM ประจำปีงบประมาณ 2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)​ โดยมี คณะทำงานฯ พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และระบบ Cisco Webex โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่